Opphavsrett

Det er ikke lov til å kopiere tekst eller bilder som jeg poster her på denne siden. Alle form for bilder og tekst er copyright beskyttet. Det er heller ikke lov til å stjele mine bilder/kopiere dem for å bruke de på din bakgrunn på mobil/pc/mac, uten og spørre meg først! Jeg gir heller ikke bort bildene mine gratis da det er mye jobb bak hvert et bilde jeg poster hvor jeg legger hele min sjel i dette, både for og etterarbeid krever mye av tiden din! Jeg er ingen profesjonell fotograf og har ingen utdannelse innen foto, men jeg har 6 års erfaring og har lært meg masse ved å lese i foto blader og takk enkle rimelige foto kurs på nettet! Hvis du oppdager andre bruker mine bilder , så ta kontakt med meg så raskt som mulig!

Jeg håper jeg har din forståelse!

It is not allowed to copy text or images that I post here on this page. All images and text are copyrighted. It is also not allowed to steal my photos / copy them to use them on your background on mobile / pc / mac, without asking me first! I also do not give away my pictures for free as there is a lot of work behind every picture I post where I put my whole soul into this, both before and after work requires a lot of your time! I am not a professional photographer and have no education in photography, but I have 6 years of experience and have learned a lot by reading in photo magazines and thanks to simple affordable photo courses online! If you discover others using my photos, please contact me as soon as possible!

I hope I have your understanding!

  • Lise Brevik